Mariagerfjord Frikirke, Gl. Hobrovej 5c, 9550 Mariager - Tlf: 9854 1716 - E-mail:Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Vison, Tro og Lære

Visions Slide2 Web

 

Vision
I Mariagerfjord Frikirke har vi formuleret vores vision således:

"Et fællesskab, der drevet af kærlighed
udruster den enkelte
og rækker ud til alle"

Vi ønsker og arbejder målrettet på at være et åbent og omsorgsfuldt fællesskab, hvor der udvikles gode relationer. Vi ønsker, at kirken er et sted, hvor man lærer Gud at kende og finder mål og mening med livet. Vi ønsker at tilbyde den enkelte relevant undervisning og coaching i forbindelse med tjenesteudvikling. Og så ønsker vi at stille vores ressourcer til rådighed for mennesker, der har brug for vores hjælp, det være sig både i lokalsamfundet, på landsplan og globalt.

Tro og lære
Mariagerfjord Frikirke er som de øvrige frikirker klassisk kristendom i en nutidig udformning. Det klassiske betyder, at vi har samme udgangspunkt som Den Danske Folkekirke og andre kristne kirker i verden. Vi bruger den samme autoriserede bibeloversættelse og opfatter grundlæggende evangeliet på samme måde.
Ligesom Luther under Reformationen gjorde sit til at få de gode nyheder ud på folks hverdagssprog ved bl.a. at oversætte Bibelen fra latin, prøver vi i dag at ”pakke kristendommen ud”, så også udenforstående kan forstå, hvad det kristne budskab handler om.
Vi er derfor enige med folkekirken og alle de andre kristne kirker om de oldkirkelige trosbekendelser.

 Vi tilslutter os fuldt ud ”Den Apostolske Trosbekendelse”

”Vi tror på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,
på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels,
siddende ved Gud Faders, den Almægtiges, højre hånd,
hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse,
kødets opstandelse og det evige liv.”