BØN

Bon Slide Web2

Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. (Matt. 7:7-8)

 

Ligesom åndedrættet er nødvendigt for at leve, er bøn nerven i et gudsforhold. Hver fredag kl. 15.00 – 15.45 er der bøn i kirken, hvor enhver er hjertelig velkommen. Her bliver forskellige bønneemner taget op. Har man ikke mulighed for selv at være med, er man også velkommen til at sende bønneemner ind, og de vil blive bedt for.

Efter bønnesamlingen er der mulighed for fællesskab i kirkens café.

Vi indleder det nye år med en uge, hvor vi har særlig fokus på bøn. Vi mødes flere gange i løbet af ugen og beder sammen, lovsynger og modtager undervisning og inspiration.

Der er mulighed for at indgive bønneemner, som man ønsker særlig forbøn for. På hjemmesiden vil man under "Kontakt" – "Forbøn og samtale" kunne finde en mail-adresse. Bønneemnerne vil blive taget med til det ugentlige bønnemøde.

I slutningen af hver gudstjeneste tilbydes ligeledes forbøn. Der er her mulighed for at dele sit hjerte med en af kirkens forbedere og sammen løfte behovet frem for Gud.